przewody wentylacyjne  
   
 
 
Wentylacja
Transport pyłów i gazów
Transport oparów zwi±zków chem.
Transport gor±cych gazów
Transport cieczy
Odci±gi spalin
Transport granulatu, wiórów...
Transport zwi±zków chemicznych   płynnych
 
wentylatory kanałowe
wentylatory promieniowe
wentylatory ¶cienne
wentylatory osiowe
wentylatory dachowe
wentylatory przeciwwybuchowe
wentylatory oddymiaj±ce
wentylatory chemoodporne
wentylatory bocznokanałowe
wentylatory łazienkowe
termowentylatory
odci±gi
odkurzacze przemysłowe
kurtyny powietrzne
przewody elastyczne
akcesoria wentylacyjne
akcesoria elektryczne
 

Monoflex

szczegółowe informacje

Zastosowanie
Przetłaczanie cieczy w urz±dzeniach przemysłowych, rolnictwie.
Transport wody, płynnej żywno¶ci (certyfikat IANESCO).

Wła¶ciwo¶ci
Gładka powierzchnia wewnętrzna.
Niski współczynnik tarcia.
Trwała konstrukcja.

Materiał
¦cianka z przeĽroczystego PCW wzmocniona odporn± na uderzenia spiral± z tworzywa.

Kolor
PrzeĽroczysty z szar± spiral±.

Zakres ¶rednic
20 - 150 mm

Długo¶ć standardowa
¶rednica 20 - 120 mm - 25 m

¦rednica
150 mm - 15 m

Zakres temperatur
0°C do +60°C

¦rednica
wew.
mm
Ciężar
g/m
Promień
gięcia
wew.
mm
Ciśnienie pracy
przy t = 23oC
+/- 2oC
Podciśnienie
przy t = 23oC
+/- 2oC
20
0,200 90 1000 76
22
0,240 90 1000 76
25
0,290 110 1000 76
30
0,360 125 800 76
32
0,380 130 800 76
35
0,460 150 800 76
38
0,530 160 800 76
40
0,560 180 700 76
45
0,680 210 700 76
50
0,760 230 700 76
55
0,900 250 700 76
60
1,020 270 700 76
63
1,095 280 700 76
70
1,260 300 600 76
75
1,385 340 600 76
80
1,560 370 600 76
90
1,820 405 500 76
100
2,230 450 400 76
110
2,520 500 300 70
120
2,880 550 300 70
150
4,000 680 300 70