przewody wentylacyjne  
   
 
 
Wentylacja
Transport pyłów i gazów
Transport oparów związków chem.
Transport gorących gazów
Transport cieczy
Odciągi spalin
Transport granulatu, wiórów...
Transport związków chemicznych   płynnych
 
wentylatory kanałowe
wentylatory promieniowe
wentylatory ścienne
wentylatory osiowe
wentylatory dachowe
wentylatory przeciwwybuchowe
wentylatory oddymiające
wentylatory chemoodporne
wentylatory bocznokanałowe
wentylatory łazienkowe
termowentylatory
odciągi
odkurzacze przemysłowe
kurtyny powietrzne
przewody elastyczne
akcesoria wentylacyjne
akcesoria elektryczne
 
Wentylacja
Substancja

Typ przewodu

Poliuretan

Silicon

Hypalon

Viton

PCV

Polietylen

Teflon

Neopren

Aceton

X

2

2

X

3

1

1

3

Acetylen

1

1

1

1

1

1

1

1

Alkohol etylowy

2

1

1

1

1

1

1

1

Amoniakciecz

X

3

2

X

3

1

1

1

Amoniakgaz

X

1

2

1

1

1

1

1

Amonu chlorek

1

1

2

1

1

1

1

1

Amonu węglan

X

2

1

1

1

1

1

1

Argon

1

1

1

1

1

1

1

1

Aromatyczne związki

X

X

3

1

X

X

1

2

Azot

1

1

1

1

1

1

1

1

Azotowy kwas

X

X

2

2

2

X

1

2

Baryt

1

1

1

1

1

1

1

2

Benzen

X

X

3

2

X

X

1

2

Benzoilu chlorek

X

2

X

1

X

2

1

X

Benzyna lotn.

2

X

2

1

3

X

1

2

Borax

1

2

2

1

1

1

1

1

Brom

X

X

X

1

X

X

1

X

Bromowa woda

X

X

X

1

X

X

1

X

Butan

1

3

1

1

1

X

1

1

Butan ciecz

1

3

1

1

2

1

1

1

Butylen

   

3

1

1

X

1

X

Butylowy alkohol

3

2

1

1

1

X

1

1

Chlorsuchy

X

X

2

1

1

X

1

X

Chlorwilgotny

X

X

2

1

X

X

1

X

Chloroetylen

X

X

X

1

 

X

1

X

Chloroform

X

X

X

1

X

X

1

X

Cukier

3

1

1

1

1

1

1

2

Cyklohexan

X

2

1

1

X

1

1

2

Cynku chlorek

3

1

1

2

1

1

1

1

Cytrynowy kwas

1

1

1

1

1

1

1

1

Fenol

X

2

3

1

X

X

1

3

Fluor

     

2

 

X

1

X

Formaldehyd

2

1

2

1

2

1

1

2

Fosforowy kwas

X

3

2

1

1

1

1

3

Gaz świetlny

2

1

2

1

3

X

1

2

Gazziemny

2

X

1

1

1

2

1

1

Gips

1

1

 

1

1

1

1

 

Gliceryna

1

1

1

3

1

1

1

1

Glukoza

1

1

1

1

1

1

1

1

Hexan

2

X

1

1

1

1

1

1

Krochmal

1

1

1

1

1

1

1

2

Ksylen

X

X

X

2

X

X

1

X

Lanolina

1

3

3

1

2

2

1

3

£ug sodowy

2

2

1

2

1

2

1

1

Magnezu siarczan

1

1

1

1

1

1

1

1

Margaryna

1

3

2

1

2

3

1

2

Masło

2

1

2

1

2

1

1

2

Maślanka

1

1

1

1

1

1

1

2

Melasa

1

1

1

1

1

1

1

1

Metan

3

3

3

1

1

1

1

X

Metanol

3

1

1

2

1

1

1

1

Metylenu chlorek

1

2

1

3

3

X

1

X

Miedzi chlorek

1

1

1

1

1

1

1

1

Mleko

2

1

1

1

1

1

1

X

Mlekowy kwas

2

1

2

1

3

2

1

3

Mydło rozpuszczone

2

1

1

1

1

1

1

1

Nafta

2

2

3

1

3

X

1

3

Octany

1

X

X

1

 

1

1

X

Octowy kwas

X

3

2

2

X

2

1

2

Olej drzewny

2

3

3

1

3

2

1

X

Olej hydrauliczny

1

3

2

1

3

3

1

2

Olej napędowy

2

3

3

1

3

2

1

X

Olej opałowy

2

3

3

1

3

3

1

X

Olej rzepakowy

1

1

2

1

2

X

1

3

Olej silikonowy

1

2

1

1

X

1

1

1

Ołów

 

2

1

     

1

1

Ozon

1

1

1

1

1

X

1

2

Parafina

2

2

3

1

1

3

1

X

Penten

X

X

   

1

X

1

 

Pikrynowy kwas

X

1

2

2

1

1

1

3

Piwo

1

1

1

1

1

1

1

1

Potasu chlorek

1

1

1

1

1

1

1

1

Potasu węglan

2

1

1

1

1

1

1

1

Potasu wodorotlenek

1

3

2

1

1

1

1

1

Propan

1

3

3

1

1

X

1

1

Propylen

X

X

X

1

   

1

X

Pruski kwas

2

2

2

2

1

1

1

3

Rozpuszczalniki do farb

X

X

 

1

X

X

1

X

Siarka

2

1

1

1

X

X

1

2

Siarkawy kwas

X

3

3

2

X

3

1

3

Siarkowy kwas

X

X

2

1

3

3

1

X

Smoła

X

2

X

1

2

2

1

X

Sodu chlorek

2

1

1

1

1

1

1

1

Sodu krzemian

3

1

1

1

1

1

1

1

Sodu siarczan

1

1

1

1

1

1

1

1

Sodu węglan

2

1

1

1

1

1

1

1

Sodu wodorotlenek

2

2

1

3

1

1

1

1

Solny kwas

X

X

2

X

X

X

1

3

Stearyna

1

1

3

2

1

X

1

X

Talk

1

1

1

1

1

1

1

1

Terpentyna

X

X

X

1

3

3

1

2

Tłuszczowe kwasy

1

3

3

1

1

3

1

3

Trójchloroetylen

X

X

X

2

X

X

1

X

Wapnia chlorek

1

1

1

1

1

1

1

1

Wapnia węglan

1

1

 

1

1

1

1

1

Węgla dwutlenek

1

1

1

1

1

1

1

1

Węgla tlenek

1

1

2

1

1

1

1

2

Winny kwas

1

1

1

1

1

1

1

2

Wino

1

1

1

1

1

1

1

1

Woda chlorowana

3

2

3

2

1

2

1

X

Woda królewska

X

3

2

2

2

X

1

3

Woda mineralna

1

1

1

1

1

1

1

1

Woda morska

2

1

1

1

1

1

1

1

Woda utleniona

2

1

2

1

X

1

1

2

Wywoływacz f otog r.

2

1

1

1

   

1

1

Żelaza chlorek

3

1

1

1

1

1

1

1

Odporność chemiczna:
1 - bardzo dobra
2 - dobra
3 - średnia
X - brak odporności