przewody wentylacyjne  
 
 
Wentylacja
Transport pyłów i gazów
Transport oparów zwi±zków chem.
Transport gor±cych gazów
Transport cieczy
Odci±gi spalin
Transport granulatu, wiórów...
Transport zwi±zków chemicznych   płynnych
 
wentylatory kanałowe
wentylatory promieniowe
wentylatory ¶cienne
wentylatory osiowe
wentylatory dachowe
wentylatory przeciwwybuchowe
wentylatory oddymiaj±ce
wentylatory chemoodporne
wentylatory bocznokanałowe
wentylatory łazienkowe
termowentylatory
odci±gi
odkurzacze przemysłowe
kurtyny powietrzne
przewody elastyczne
akcesoria wentylacyjne
akcesoria elektryczne
 

P2 GEN

szczegółowe informacje

Zastosowanie
Transport oparów, gazów i pyłów.

Wła¶ciwo¶ci
Lekki, elastyczny.
Odporny na działanie zwi±zków chemicznych.
Trudno zapalny.

Materiał
PCW wzmocniony całkowicie zakrytą spiral± z drutu stalowego.

Kolor
Czarny

Zakres ¶rednic
30 - 500 mm

Długo¶ć standardowa
10 m

Zakres temperatur
0°C do +70°C

¦rednica
wew.
mm
Grubość
ścianki
mm
Ciężar
ca.
g/m
Promień
gięcia
wew.
mm
Ciśnienie
pracy
przy t = 23oC
+/- 2oC
Podciśnienie
ca
przy t = 23oC
+/- 2oC
Długość
przewodu
ściśniętego
w stosunku
do długości
całkowoitej
%
Podziałka
spirali
mm
Grubość
drutu
mm
32
0,4 154 21 40 20 50 12 1,0
38
0,4 190 27 40 18 50 12 1,0
41
0,4 200 28 40 18 50 12 1,0
45
0,4 240 32 35 15 50 12 1,0
51
0,4 254 35 35 15 50 15 1,2
60
0,4 305 42 35 14 50 15 1,2
63
0,4 310 44 30 12 50 15 1,2
76
0,4 382 53 30 10 50 15 1,2
83
0,4 406 56 25 9 50 15 1,2
90
0,4 456 63 25 9 50 15 1,6
102
0,4 550 70 20 8 50 23 1,6
113
0,4 625 80 18 6 50 23 1,6
127
0,4 689 88 15 6 50 23 1,6
135
0,4 750 95 10 5 50 23 1,6
152
0,4 829 105 8 5 50 23 1,6
160
0,4 870 113 6 4 50 23 1,6
178
0,4 965 123 6 4 50 23 1,6
203
0,4 1078 140 5 3 50 35 2,0
250
0,4 1348 175 4 3 50 35 2,0
300
0,4 1620 210 3 2 50 35 2,0
350
0,4 1889 245 2 2 50 35 2,3