przewody wentylacyjne  
   
 
 
Wentylacja
Transport pyłów i gazów
Transport oparów zwi±zków chem.
Transport gor±cych gazów
Transport cieczy
Odci±gi spalin
Transport granulatu, wiórów...
Transport zwi±zków chemicznych   płynnych
 
wentylatory kanałowe
wentylatory promieniowe
wentylatory ¶cienne
wentylatory osiowe
wentylatory dachowe
wentylatory przeciwwybuchowe
wentylatory oddymiaj±ce
wentylatory chemoodporne
wentylatory bocznokanałowe
wentylatory łazienkowe
termowentylatory
odci±gi
odkurzacze przemysłowe
kurtyny powietrzne
przewody elastyczne
akcesoria wentylacyjne
akcesoria elektryczne
 
Transport gorących gazów
8 Neoprene M1
HT 200
U1
U8
FE
5 TPE
EX1
UPE